HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties${title}Bezig met laden...

Startpagina product

Dit document is van toepassing op HP printers en de app HP Smart voor computers met Windows10.

De HP Smart-app bevat functies waarmee u kunt afdrukken, scannen, inktniveaus controleren en uw printer kunt instellen in een draadloos netwerk.

Wellicht is er een HP-account vereist voor het gebruik van bepaalde HP Smart-functies. Als u geen account hebt, kunt u er een maken tijdens de installatie van de software.

opmerking:

Dit document is bedoeld voor de HP Smart app in Windows 10. Als u Mac of een mobiel apparaat gebruikt, gaat u naar De HP Smart app installeren en gebruiken (Mac) of De HP Smart-app installeren en gebruiken (Android, iOS).

HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (1)

Stap 1: De HP Smart-app installeren

Installeer de HP Smart-app en voeg vervolgens uw printer toe.

 1. Ga op uw Windows 10-apparaat naar HP Smart (in het Engels) om de app te downloaden vanuit de Microsoft Store. Volg daarna de instructies op het scherm om de app te installeren.

  opmerking:

  Verbreek de verbinding met een Virtual Private Network (VPN) voordat u het downloadt.

 2. Open de HP Smart-app nadat de installatie is voltooid.

 3. In het welkomstscherm klikt u op Doorgaan en vervolgens op Ja.

  Hierdoor kan de HP Smart-app gebruiksgegevens verzamelen.

 4. Klik op een van de volgende opties, afhankelijk van de gewenste functie:

  • Een nieuwe printer instellen: Een nieuwe printer instellen of verbinding maken met een printer die al is geïnstalleerd.

  • AanmeldenAanmelden: Maak een HP-account aan of meld u aan bij uw HP-account voor het gebruik van HP Smart-features. Wanneer u wordt gevraagd om accountcontrole, volgt u de instructies op het scherm om de verificatiecode te zoeken.

  • Ga nu naar: Ga naar het beginscherm van de HP Smart-app.

 5. Klik in het startscherm op Printer toevoegen of Plus-tekenHP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (2).

  opmerking:

  HP Smart zoekt printers in de draadloze installatiemodus of printers die al met een draadloos netwerk zijn verbonden.

  • Printer in de draadloze installatiemodus: HP Smart vermeldt de printer met modelnaam en installatie-optie.

  • Draadloze of Ethernet aangesloten printers: HP Smart vermeldt de printer met de modelnaam en het IP-adres.

  • Printer die is aangesloten via USB: HP Smart vermeldt de printer met de naam van het model en de USB-poort.

 6. Selecteer uw printer en klik vervolgens op Doorgaan.

 7. Als HP Smart uw printer niet in de eerste zoekopdracht kan doorzoeken, klikt u op Een nieuwe printer instellen en kiest u een methode om verbinding te maken en klikt u vervolgens op Doorgaan.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (3)

 8. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als uw printer nog steeds niet wordt gedetecteerd, sluit u de HP Smart-app en open deze vervolgens en voegt u de printer opnieuw toe.

Stap 2: Documenten en foto's afdrukken of scannen

Klik in het beginscherm van de HP Smart-app op een tegel om een item af te drukken of te scannen vanaf uw printer, of om afbeeldingen te scannen met de camera van uw Windows 10-apparaat.

HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (4)

Een PDF-document of foto printen

Print een PDF-document of foto die op uw Windows 10-apparaat is opgeslagen.

opmerking:

HP Smart ondersteunt momenteel het printen van PDF-documenten en de meeste afbeeldingen. Andere typen bestanden kunt u direct printen vanuit de bijbehorende toepassingen, zoals Microsoft Word.

 1. Klik in het beginscherm van de app HP Smart op de tegel Document printen of Foto printen.

 2. Zoek het PDF-document of de foto in de map Documenten of de bibliotheek Afbeeldingen of blader naar een andere map waar het bestand mogelijk is opgeslagen.

 3. Selecteer het document of de foto.

  In het venster Afdrukvoorbeeld van Microsoft wordt een voorbeeld weergegeven van de afdruktaak.

  (Video) Uw HP+ printer instellen op een draadloos netwerk met HP Smart voor Windows 10 | @HPSupport

 4. In het voorbeeldvenster kunt u een andere printer selecteren of de afdrukinstellingen wijzigen, zoals het papierformaat of de uitvoerkwaliteit.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (5)

 5. Klik in het voorbeeldvenster op Printen.

  Het venster Afdrukvoorbeeld wordt gesloten, de printer drukt uw document of foto af en de app keert terug naar het beginscherm.

Een document of foto scannen vanaf uw printer

Scan documenten of foto's vanaf uw printer naar uw computer. Vervolgens kunt u uw scans opslaan of delen via e-mail of sociale media.

 1. Klik in het startscherm van de app HP Smart op de tegel Scannen.

 2. Klik op Aan de slag.

  Het venster Scannen wordt geopend.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (6)

 3. Wijzig in het scanvenster automatisch verbeteren en instellingen, zoals document of foto, paginaformaat, uitvoertype, bron en resolutie, zodat deze overeenkomen met de scantaak.

  opmerking:

  Automatische-verbeteringen worden automatisch toegepast om de beste scankwaliteit te krijgen.

 4. Klik op Scannen HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (7).

  Er wordt een voorbeeld van de scan weergegeven.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (8)

 5. In het venster met het afdrukvoorbeeld kunt u nog een pagina aan uw scan toevoegen, meerdere pagina opnieuw ordenen, de bestandsnaam of het type wijzigen of de scan bewerken.

  In het venster Bewerken wordt een bewerkbaar voorbeeld van de scan weergegeven.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (9)

 6. Wanneer u de bewerkingen hebt voltooid, klikt u op Toepassen.

  In het venster Voorbeeld worden wijzigingen aan de scan weergegeven.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (10)

 7. Gebruik de functies in het voorbeeldvenster om met uw scan te werken.

  • Afdrukken: Hiermee verzendt u de scan naar uw printer.

  • Opslaan: De standaardlocatie voor het opslaan van gescande documenten is de map Documenten en voor gescande foto's de bibliotheek Afbeeldingen. Sla de scan op de standaardlocatie op of blader naar een andere map.

  • Delen: Hiermee verzendt u de scan via e-mail, deelt u deze via social media zoals Twitter, Facebook of Instagram of slaat u de scan op in een cloudopslagaccount, zoals Box of OneDrive. U kunt ook naar andere apps in de Windows Store zoeken.

  • Smart Tasks: Maak of gebruik een bestaande snelkoppeling voor het afdrukken, e-mailen of opslaan van gescande bestanden naar cloudaccounts.

  • Faxen: Verzend uw scan per fax.

 8. Klik op OK nadat u de scantaak hebt opgeslagen of gedeeld.

Een document of foto scannen met de webcam of camera van uw apparaat

Gebruik de webcam of camera op uw Windows 10-apparaat om een document of foto als PDF- of JPEG-bestand te scannen. U kunt uw scans opslaan op uw apparaat of ze via e-mail of sociale media delen.

 1. Klik in het beginscherm van de HP Smart-app op de tegel Scan en klik op Camera.

 2. Klik op Aan de slag.

  Het venster Kies de bron wordt geopend met een weergave vanuit de webcam.

  opmerking:

  Het scherm aan de slag verschijnt wanneer u camera voor de eerste keer selecteert.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (11)

 3. Plaats het item voor de webcam of camera en klik vervolgens op de rode knop om het item te scannen.

  In het venster Grenzen aanpassen wordt een bewerkbaar voorbeeld van de scan weergegeven.

 4. In het venster Grenzen aanpassen kunt u een van de blauwe puntjes ingedrukt houden als u de rand handmatig wilt aanpassen. Wanneer u tevreden bent met de scantaak, klikt u op Toepassen.

  Als u niet tevreden bent met de scantaak, klikt u op de pijl-terug om het item opnieuw te scannen.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (12)

 5. In het venster met het voorbeeld kunt u nog een pagina aan uw scan toevoegen, meerdere pagina scans opnieuw ordenen, de bestandsnaam of het type wijzigen of de scan bewerken.

 6. Wanneer u de bewerkingen of toevoegingen hebt voltooid, klikt u op Gereed.

  In het venster Voorbeeld worden wijzigingen aan de scan weergegeven.

 7. Gebruik de functies in het voorbeeldvenster om met uw scan te werken.

  • Afdrukken: Hiermee verzendt u de scan naar uw printer.

   (Video) Een HP-printer installeren met behulp van het Windows-printerstuurprogramma | @HPSupport

  • Opslaan: De standaardlocatie voor het opslaan van gescande documenten is de map Documenten en voor gescande foto's de bibliotheek Afbeeldingen. Sla de scan op de standaardlocatie op of blader naar een andere map.

  • Delen: Hiermee verzendt u de scan via e-mail, deelt u deze via social media zoals Twitter, Facebook of Instagram of slaat u de scan op in een cloudopslagaccount, zoals Box of OneDrive. U kunt ook naar andere apps in de Windows Store zoeken.

  • Smart Tasks: Maak of gebruik een bestaande snelkoppeling voor het afdrukken, e-mailen of opslaan van gescande bestanden naar cloudaccounts.

  • Faxen: Verzend uw scan per fax.

 8. Klik op OK nadat u de scantaak hebt opgeslagen of gedeeld.

Een op uw computer opgeslagen document of foto importeren

Importeer een document of foto vanaf uw computer, bewerk en sla het bestand op via e-mail of sociale media.

 1. Klik in het beginscherm van de app HP Smart op de tegel Scan en klik op Importen.

 2. Klik op Aan de slag en blader naar het document of de foto op uw computer.

  opmerking:

  Het scherm aan de slag verschijnt wanneer u voor de eerste keer importeren selecteert.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (13)

 3. In het venster Grenzen aanpassen kunt u een van de blauwe puntjes ingedrukt houden als u de rand handmatig wilt aanpassen. Wanneer u tevreden bent met de scantaak, klikt u op Toepassen.

 4. In het venster met het voorbeeld kunt u nog een pagina aan uw importeren toevoegen, meerdere pagina's herordenen, de bestandsnaam of het type wijzigen of de invoer bewerken.

 5. Wanneer u de bewerkingen of toevoegingen hebt voltooid, klikt u op Gereed.

  In het venster Voorbeeld worden wijzigingen aan de scan weergegeven.

 6. Gebruik de functies in het voorbeeldvenster om met uw import te werken.

  • Afdrukken: Hiermee verzendt u de scan naar uw printer.

  • Opslaan: De standaardlocatie voor het opslaan van gescande documenten is de map Documenten en voor gescande foto's de bibliotheek Afbeeldingen. Sla de scan op de standaardlocatie op of blader naar een andere map.

  • Delen: Hiermee verzendt u de scan via e-mail, deelt u deze via social media zoals Twitter, Facebook of Instagram of slaat u de scan op in een cloudopslagaccount, zoals Box of OneDrive. U kunt ook naar andere apps in de Windows Store zoeken.

  • Smart Tasks: Maak of gebruik een bestaande snelkoppeling voor het afdrukken, e-mailen of opslaan van gescande bestanden naar cloudaccounts.

  • Faxen: Verzend uw scan per fax.

 7. Klik op OK nadat u de import hebt opgeslagen of gedeeld.

Stap 3: Printervoorkeuren, berichten en benodigdheden beheren

Bekijk de status van de printer in het beginscherm en ga naar uw HP Instant Ink dashboard, of open de printerinformatie, printerrapporten of onderhoudstaken.

opmerking:

Printerinformatie, rapporten en hulpprogramma's variëren per printer.

 • Printerstatus weergeven: Bevestig dat uw printer gereed is voor gebruik. Een gele waarschuwingsdriehoek HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (14) wordt weergegeven wanneer de printer uw aandacht nodig heeft.

 • Inkt- of tonerniveaus controleren en benodigdheden bestellen: De geschatte inkt- of tonerniveaus worden weergegeven op het beginscherm. Als u benodigdheden wilt bestellen, klikt u op uw printer, klikt u op Status van benodigdheden en klikt u vervolgens op Benodigdheden bestellen.

 • Het HP Instant Ink dashboard openen: Klik op de tegel HP Instant Ink om uw HP Instant Ink dashboard te openen of uw printer bij HP Instant Ink te registreren.

 • Rapporten afdrukken en hulpprogramma's openen: Klik op uw printer en vervolgens op Printerrapporten om rapporten te printen, zoals een printerstatusrapport, een netwerkconfiguratiepagina of een afdrukkwaliteitrapport. Klik op Hulpprogramma's voor de afdrukkwaliteit om onderhoudswerkzaamheden aan de printer uit te voeren.

 • Draadloze status en informatie weergeven: Klik op uw printer en vervolgens op Netwerkinformatie om informatie te bekijken, zoals het IP-adres van de printer, de Wi-Fi Direct-naam en de netwerkstatus.

 • Een lijst met afdruktaken weergeven: Klik op uw printer en vervolgens op Afdruktaken weergeven om recente afdruktaken te bekijken.

  Niet alle printermodellen ondersteunen deze functie.

 • De geïntegreerde webserver (EWS) van de printer openen: Klik op uw printer en vervolgens op Geavanceerde instellingen om de geïntegreerde webserver (EWS) van de printer te openen.

 • Een printer vergeten: Klik met de rechtermuisknop op uw printer en klik vervolgens op Deze printer vergeten om een printer te verwijderen uit het beginscherm.

 • Naslaginformatie Klik op uw printer en klik vervolgens op Naslaginformatie om de pagina Essentials of de startpagina van de printer te openen.

Stap 4: Informatie over extra functies en bronnen

Vanaf het beginscherm van de HP Smart app kunt u extra functies van de app verkennen en toegang krijgen tot ondersteuningsbronnen van HP.

opmerking:

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw printer.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (15) Overal printen: Gebruik uw mobiele apparaat om afdruktaken te verzenden via internet als u niet bij uw printer bent. Beschikbaar op bepaalde HP printers. Ga naar Print Anywhere met de HP Smart-app voor meer informatie.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (16) Smart Tasks: Maak snelkoppelingen om bestanden af te drukken, te e-mailen of op te slaan vanuit de HP Smart app. Ga naar Smart Tasks gebruiken voor meer informatie.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (17) Mobiel faxen: Verzend faxen vanaf een Windows 10-computer naar een faxapparaat of printer die geschikt is voor faxen. Ga naar Fax verzenden met de HP Smart-app voor meer informatie.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (18) Printables: Toegang tot gratis afdrukbare inhoud voor kinderen, zoals werkbladen, kleurplaten, puzzels en leesmateriaal.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (19) Help en ondersteuning: Informatie over HP Smart, printer-en verbindingsgegevens, hoe u kunt afdrukken, scannen en delen, koppelingen naar extra hulp en ondersteuning en snel en gratis hulp van onze virtuele medewerker krijgen. Talen van de virtuele medewerker die worden ondersteund, zijn Engels, Spaans, Duits, Nederlands, Frans, Japans, vereenvoudigd Chinees en Portugees.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (20) Diagnose & Fix: Gebruik dit automatische hulpprogramma om snel problemen met afdrukken en scannen op te lossen.

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (21) Instellingen: Pas uw beginscherm aan en vind meer informatie, zoals privacyverklaringen, gegevensverzamelingsovereenkomsten, feedback en meer.

  (Video) Een draadloze HP printer installeren in macOS | HP Smart | HP

 • HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (22) Activiteit: Ga naar activiteitencentrum om de huidige activiteiten voor afdrukken, Smart-taken, Mobile Fax en meldingen voor uw HP-account of HP benodigdheden te bekijken.

 • Mijn HP-account: Ga naar de startpagina van uw HP-account waar u de HP-account kunt beheren, uw printers wilt toevoegen en HP-voordelen wilt beheren. De inhoud kan variëren op basis van uw accounttype.

Veelgestelde vragen

Lees de volgende secties voor meer informatie over het gebruik van de app en probleemoplossing.

Wat is de minimaal vereiste versie van Windows 10?

Windows 10, versie 1803 of later.

Als u Windows 10, versie 1709 of eerder gebruikt, download en installeer dan HP Easy Start.

Waarom moet ik me aanmelden of een account maken voor het gebruik van de functies van de HP Smart-app?

Een HP-account geeft toegang tot afdrukken en scannen via de HP Smart-app en de Premium-functies, zoals Mobiel Fax, Smart Task snelkoppelingen. U kunt uw printer ook extern beheren, toegang tot uw printer delen en overal afdrukken met een compatibele printer.

Heb ik een MS-account nodig om HP Smart-app te gebruiken?

Nee. Als u wordt gevraagd om een MS-account, sluit u deze en ga verder met de installatie van de HP Smart-app.

Waarom kan ik de HP Smart-app niet downloaden van MS Store?

Controleer of de internetverbinding actief is. Als u verbonden bent met een VPN, verbreekt u de verbinding en probeert u het opnieuw. Controleer de versie van uw besturingssysteem, de HP Smart-app wordt ondersteund in Windows 10, versie 1803 of hoger.

Waarom is mijn HP Smart-app in de verkeerde taal?

De taal van de HP Smart-app is afhankelijk van de gewenste taal van uw Windows 10-apparaat. Als u meerdere talen hebt ingesteld, wordt de app weergegeven in de eerste taal in de lijst.

Waarom kan ik niet afdrukken op mijn printer?

Afdruk- en scantaken kunnen mislukken als een stuurprogramma niet correct is geïnstalleerd of als er problemen zijn met de verbinding of de status.

 • Driver niet geïnstalleerd: Om de printerdriver te installeren, gebruikt u de functie Diagnose & Fix of gaat u naar 123.hp.com.

 • Slechte netwerkverbinding: De netwerkverbinding tussen de printer en de app is slecht en de app kan de status van de printer niet nauwkeurig bepalen. Zet de printer en computer dichter bij de draadloze router. Probeer af te drukken zelfs als de app de status 'offline' blijft weergeven.

 • Geen netwerkverbinding: De printer is niet meer met het netwerk verbonden of is niet verbonden met hetzelfde netwerk als met uw Windows-apparaat. Zorg dat de printer is verbonden met hetzelfde netwerk als uw apparaat.

 • Printer bevindt zich in de slaapstand of energiebesparende modus: De printer staat in de slaapstand of in de energiebesparende modus. Tik op het bedieningspaneel van de printer of druk op een knop op het bedieningspaneel van de printer om de printer te activeren, en probeer vervolgens af te drukken, zelfs als de app de status offline blijft weergeven.

 • Printer staat uit: Sommige printers hebben een functie waarmee een tijdstip kan worden gepland waarop de printer automatisch wordt uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en in de gereedstatus staat, en probeer vervolgens af drukken, zelfs als het mobiele apparaat de printer als 'offline' weergeeft.

Als het probleem met de bovenstaande suggesties niet is opgelost, gaat u naar HP Print and Scan Doctor (Windows) gebruiken.

Waarom kan ik me niet aanmelden bij mijn HP account via de HP Smart app?

Oudere versies van de HP Smart app ondersteunen de aanmeldingsfunctie niet meer. Ga naar 123.hp.com om de laatste versie van de app te downloaden.

Als u Windows 10, versie 1709 of eerder gebruikt, download en installeer dan HP Easy Start.

Hoe kan ik een andere printer selecteren?

U kunt de geselecteerde printer wijzigen wanneer u meer dan één printer hebt verbonden met het netwerk, een andere printer hebt gekregen of een nieuwe printer hebt gekocht.

 1. Klik in het beginscherm op Printer toevoegen of het Plus tekenHP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (23).

  Er wordt een lijst met beschikbare printers weergegeven.

 2. Klik op de printer die u wilt toevoegen.

  Als uw printer niet wordt weergegeven, klikt u op HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (24)Een nieuwe printer instellen en volgt u de instructies op het scherm om uw printer te voegen.

Hoe maak ik de HP Smart-app vast aan het startmenu of de taakbalk?

Open het startmenu van Windows om een snelkoppeling naar de HP Smart app te maken.

 1. Klik op StartHP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (25) in de linker onderhoek van uw bureaublad.

 2. Scrol in de lijst met apps omlaag in de lijst totdat u de tegel van de HP Smart app hebt gevonden. Kies de snelkoppeling die u wilt maken:

  • Aan startscherm vastmaken: Klik met de rechtermuisknop op de tegel van de HP Smart app en selecteer hierna Vastmaken aan Start in het vervolgkeuzemenu.

  • Vastmaken aan taakbalk: Klik met de rechtermuisknop op de tegel van de HP Smart app, selecteer Meer en selecteer hierna Vastmaken aan taakbalk in het vervolgkeuzemenu.

  • Een nieuwe snelkoppeling op het bureaublad maken: Selecteer de tegel van de HP Smart app en verplaats de tegel naar het bureaublad.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (26)
 1. Locatie van Vastmaken aan Start

 2. Locatie van Vastmaken aan taakbalk

(Video) How To Print, Scan, Copy With HP Deskjet 2700 All-In-One Printer, review !!

Hoe verwijder ik de HP Smart-app?

Verwijder de app uit uw Windows 10-apparaat via de lijst Alle apps.

 1. Zoek in Windows naar Apps en onderdelen en open dit.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (27)

 2. Klik in de lijst met apps op HP Smart en klik vervolgens op Verwijderen.

  HP printers - De HP Smart-app installeren en gebruiken (Windows 10) (28)

Welke printers zijn compatibel met de HP Smart app?

De meeste draadloze printers van 2015 en later kunnen worden toegevoegd aan de HP Smart app. Ga naar mobiele afdrukoplossingen die compatibel zijn met HP printers om te weten te komen of uw printer compatibel is met de HP Smart app.

Welke talen worden door de app ondersteund?

De volgende printers worden ondersteund door het stuurprogramma.

");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});});$(window).on("load", function(){$(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css("border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - changes startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Select all anchor tag with specific classnamevar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Converting nodelist to arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh-hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace(/zh-hant/g, "zh"); //replacing zh-hans and zh-hant with zh}});}//ALM 3290 - changes end});

FAQs

How do I get the HP Smart app for Windows 10? ›

Install the HP Smart app
 1. Download the HP Smart app from 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows), or HP Smart - Mac App Store (Mac). Note: ...
 2. If you are setting up HP Smart for the first time, you must create or sign in to an HP account to access all printer functions.

Does HP Smart work on Windows 10? ›

To use your HP printer in Windows 10 with S Mode, install the HP Smart app (in English) from the Microsoft store. Once the app is installed and connected to your printer, you can print, scan and access features from HP Smart.

Can I print without the HP Smart app? ›

You do not need the HP Smart application if you install the Full Feature Software / full driver printer software.

How do I Download HP Smart app on Windows? ›

Where it performs print scan and latest feature and solutions. So as you can see it is also

Can I install HP Smart without Windows Store? ›

The HP Smart app option is only available from the Microsoft Store, it cannot be used without such access.

Where is the HP Smart app located? ›

HP Smart is a modern app, a such cannot be added to the desktop natively. To put it back in the taskbar click the search icon and search for HP Smart, right click its icon from teh results and select Pin to taskbar.

How do I connect my HP wireless printer to my HP Smart Windows 10? ›

How to Connect an HP Printer to a Wi-Fi Network with HP Smart

What is HP Smart app and do I need it? ›

With the HP Smart app, you can scan, share, and print images and documents with your HP printers, along with a few other benefits: Order supplies, get support, and manage your HP account straight from the app.

Why do I need HP Smart App? ›

Get real-time printer security alerts and monitoring. Print from anywhere, on any device, through the HP Smart app. Print from anywhere and your document will only print when you are there to pick it up. Keep an eye on all things print-related like warranty, solutions, and connectivity.

How do I install HP printer without HP Smart? ›

In Windows, search for and open Add a printer or scanner . Click Add a printer or scanner, and then wait for Windows to locate available printers. If your printer is found, click it, and then click Add device to complete the driver installation.

Do all printers require an app? ›

In keeping with the times, new printers come preinstalled with software designed to make printing a breeze from a range of different tablets and smartphones. Many newer models don't even require additional apps or software to work; you can just print directly using Apple's AirPrint or Google Print technology.

Can I install a printer without the software? ›

These days, most printers don't even need specialized software. This means you can just connect the printer to the computer with a USB, install a basic driver and be ready to print in only a few minutes. To install with a USB, follow this method: Make sure the printer and computer are both plugged in and ready to go.

How do I install smart app? ›

Tap on the download link next to your Android device.
 1. STEP 1: DOWNLOAD SMART APP.
 2. STEP 2: DOWNLOAD THE SMART APP.
 3. STEP 3: REVIEW & ACCEPT.
 4. STEP 4: OPEN THE APP & SIGN IN.
 5. STEP 5: ALMOST DONE! ...
 6. STEP 6: EXTRACT CERTIFICATE. ...
 7. STEP 7: SET UP A VPN CONNECTION. ...
 8. STEP 7: SET UP A VPN CONNECTION.

How do I install HP Smart? ›

How To Download/Install HP Smart App 2022? - YouTube

How do I install HP Apps? ›

HSN | How To Install A Windows Store App On The HP Pavillion Laptop

How do I download apps on Windows 10 without the app store? ›

How to install Windows 10 apps without the Windows Store
 1. Install Windows 10 apps without the Windows Store. ...
 2. Click the Windows Start button and select Settings. ...
 3. Navigate to Update & security and For developers. ...
 4. Click the button next to 'Sideload apps'. ...
 5. Click Yes to agree to sideloading.

Can HP Smart be used without an account? ›

HP Smart requires HP printer users to set up an HP account in order to scan documents.

Can I use HP Smart without internet? ›

When scanning HP Smart requires an internet connection to register printer that is connected wifi direct. Must drop printer connect to web, then HP Smart tries to communicate with printer, must drop web and connect wifi direct.

Why can't I find my printer on HP Smart app? ›

Firstly, Hard Reset the HP Printer by unplugging the power code at its back. Open the HP Smart app and click Add Printer. Select the Network Printer option. Now HP Smart will detect your printer on the network.

Why won't my HP Smart app Find My printer? ›

You might need to temporarily connect a USB cable between the printer and computer during the installation to complete the wireless setup. Return to the HP Smart app on your Android device, tap the plus sign , and then select your printer to add it to the app.

What is HP Smart Windows 10? ›

An HP Smart account allows you to print and scan from the HP Smart app, as well as access to premium features such as mobile fax. You can also use HP Smart to remotely manage, share access, and print from anywhere with a compatible HP printer.

How do I get Windows 10 to recognize my wireless printer? ›

To install or add a network, wireless, or Bluetooth printer
 1. Select Start > Settings > Bluetooth & devices > Printers & scanners . Open Printers & scanners settings.
 2. Next to Add a printer or scanner, select Add device. Wait for it to find nearby printers, then choose the one you want to use, and select Add device.

How do I connect my wireless printer to my computer wirelessly? ›

Go to the Start menu and click Settings, Devices, then Printers & scanners. Select Add a printer or scanner and wait for your printer to appear in the list, then select it and hit Add device. If Windows doesn't find your printer, select The printer that I want isn't listed and follow the instructions.

How do I get my HP printer to connect to my computer? ›

Plug the cable into your printer and your computer's USB port. The direct linking should trigger your computer to recognize the printer and start up the software needed to complete the installation. If your computer is still unresponsive, make sure you have enabled automatic device installations.

Why is HP Smart on my computer? ›

An HP Smart account allows you to print and scan from the HP Smart app, as well as access to premium features such as mobile fax. You can also use HP Smart to remotely manage, share access, and print from anywhere with a compatible HP printer.

Can I delete HP Smart from my computer? ›

Windows: Search for and open Add or remove programs. In the list of installed programs, click HP Smart > Uninstall. macOS: Click the Finder icon , and then click Applications. In the list of apps, click and drag HP Smart to the Trash at the end of the dock.

Do you have to pay for HP Smart App? ›

Free HP app to keep you productive

HP Smart for iOS connects to Hewlett Packard printers and allows you to use your HP printer from your mobile device.

Should you delete all the HP applications? ›

Mostly, keep in mind not to delete the programs we recommend to keep. This way, you'll ensure your laptop will work optimally and you'll enjoy your new purchase without any problems.

How do I scan without a HP Smart App? ›

How to Scan to Computer
 1. Click on the printer Icon (on your desktop) and it will bring up the HP Printer Assistant.
 2. Under the Scan menu, there is a “Manage Scan to Computer”, click on that.
 3. Make sure that you “Enable” Scan to Computer.

How do I disable HP Smart install Windows 10? ›

Select printer not PC. printer and left click open in new window, go to util/siutility.exe/HP smart install utility. Shows printer or PC - select printer. Then click disable.

Can you setup HP printer without setup cartridges? ›

The printer cannot be set up without associated SETUP ink cartridges installed. Hence, if this is a first-time printer setup and if you have received the setup cartridges with the printer, please use them to setup the printer.

Can I print with HP Smart without WIFI? ›

Hi, You may use the printer using HP Wi-Fi Direct without a network, internet access would be required to get the HP app from the store, therefore the requirement.

How do I manually connect to my HP wireless printer? ›

Use the Wi-Fi Protected Setup (WPS) button on your router to connect the printer to your Wi-Fi network.
 1. Place the printer near the Wi-Fi router.
 2. Put the printer in WPS connection mode. ...
 3. Within two minutes, press and hold the WPS button on the router until the connection process begins.

How do I know if my printer is AirPrint enabled? ›

Check for AirPrint by Trying to Print

If the printer you're checking for AirPrint is available in the Printer dropdown menu without you installing any drivers, AirPrint is working! If you don't see the printer you're checking for AirPrint, you may need to add the printer to your Mac.

How do I enable AirPrint on my HP printer? ›

On your mobile device, open the Wi-Fi network menu, and then select the option starting with DIRECT followed by your printer model. If prompted, enter the Wi-Fi Direct password, and then tap Join. Open the item you want to print, and then select the option to Print. Select AirPrint, if prompted.

Does a Wi-Fi printer need to be connected to a computer? ›

Wireless printers can connect to your home WiFi network, and allow you to print (or copy, or scan) from a computer, tablet, or phone without having to plug them in. There's no software to install, and you don't need a special type of wireless router to connect it to the internet.

How do I install my HP printer on Windows 10 without the CD? ›

Solution: 1 – Installation of HP Printer Via USB Cable
 1. Plug the printer's USB cable into your computer.
 2. Turn on the HP Printer.
 3. Now click on the computer's start button.
 4. Now click on settings.
 5. Then type Printers & Scanners and click on that.
 6. Now click on add a printer or scanner option.
5 Jun 2019

How can I download printer software to my laptop without CD? ›

But, if it doesn't, follow these steps. Open 'Control Panel' and click 'Devices and Printers'. Click 'Add a Printer' and the system will begin seeking the printer. When the printer you are looking to install is displayed, select it from the list and follow the on-screen instructions.

Can you download printer software without CD? ›

Yes, you can usually set up a printer without the disc, provided you have the printer's USB cable. Also, you may need to download software from the internet for older printers.

How do I scan without a HP Smart app? ›

How to Scan to Computer
 1. Click on the printer Icon (on your desktop) and it will bring up the HP Printer Assistant.
 2. Under the Scan menu, there is a “Manage Scan to Computer”, click on that.
 3. Make sure that you “Enable” Scan to Computer.

How do I get my HP printer to scan to my computer? ›

Scan a Document or Photo from Your HP Printer to Your PC in ... - YouTube

How do I reinstall my HP Apps? ›

Reinstall the app

Search for an open Store. Click the Search icon , type the name of the app you want to install, and then select the app when it displays. Click Get or Install, and then follow any on-screen instructions to download the app.

How do I install my HP Smart printer? ›

If you need to connect to your printer for the first time, or reconnect an existing printer, you can follow the steps below.
 1. Go to the HP Smart app Home screen.
 2. Tap the add printer icon.
 3. Select your printer from the list, or if the printer doesn't appear tap Add Printer.

Why do I need to login to HP smart to scan? ›

Yes, HP Smart requires that you sign in to the application using your HP Account credentials. Sign-in provides support for various Cloud save features, Shortcuts (previous Smart Tasks), and for "Share" (email) options. What to do? Use the full driver software to print and scan.

How do I scan a document without a scan app? ›

Use your built-in phone or tablet camera to take a photo of your document. Then, attach the photo to your email. This option turns your mobile device or tablet into a document scanner. Similar to how you take a picture, the app will convert your photo into a PDF or like file type.

How do I scan without installing software? ›

How To Scan Photos and Documents Without Installing Any Software ...

How do I set up my printer to scan to my computer? ›

Add a printer or scanner in Windows
 1. Select Start > Settings > Bluetooth & devices > Printers & scanners . ...
 2. Next to Add a printer or scanner, select Add device.
 3. Wait for it to find nearby printers, then locate the one you want to use, and select Add device.

How do I get my wireless printer to scan to my computer? ›

Install or add a network, wireless, or Bluetooth scanner
 1. Select Start > Settings > Devices > Printers & scanners or use the following button. Open the Printers & scanners settings.
 2. Select Add a printer or scanner. Wait for it to find nearby scanners, then choose the one you want to use, and select Add device.

Why can't I scan from my printer to my computer? ›

Check your USB cable and printer

Check your USB cable from the printer to the Windows device and be sure it is plugged in. Check if your printer is running in normal parameters and all the lights are on. Check and see if you can print a document so that we resume ourselves only to the scanning feature of the printer.

Can you reinstall an app on Windows 10? ›

Repair or reset your apps: See Repair or Remove programs in Windows 10. Reinstall your apps: In Microsoft Store, select See more > My Library. Select the app you want to reinstall, and then select Install.

How do I restore an app on Windows 10? ›

If the repair and reset options didn't fix the problem and app still missing, you could try reinstalling the app. Open Settings. Click on Apps.
...
Click the Uninstall button.
 1. Click the Uninstall button to confirm.
 2. Open the Store.
 3. Search for the app you just uninstalled.
 4. Click the Get button to reinstall.
29 Nov 2018

How do I restore my apps to my desktop Windows 10? ›

To restore these icons, follow these steps:
 1. Right-click the desktop and click Properties.
 2. Click the Desktop tab.
 3. Click Customize desktop.
 4. Click the General tab, and then click the icons that you want to place on the desktop.
 5. Click OK.

Why won't my HP Smart app Find My printer? ›

You might need to temporarily connect a USB cable between the printer and computer during the installation to complete the wireless setup. Return to the HP Smart app on your Android device, tap the plus sign , and then select your printer to add it to the app.

How do I manually install HP printer drivers? ›

HP PCs - Installing drivers manually in Windows
 1. From the desktop, open File Explorer.
 2. Open the C: drive.
 3. Open the SwSetup folder.
 4. Open the driver folder. It should be in the following format: spXXXXX.
 5. Open the Setup file, and then follow the on-screen instructions to install the driver.

How do I manually install a printer? ›

Simply plug the USB cable from your printer into an available USB port on your PC, and turn the printer on. Select the Start button, then select Settings >Devices >Printers & scanners. Select Add a printer or scanner. Wait for it to find nearby printers, then choose the one you want to use, and select Add device.

Videos

1. HP printer verbinden met draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup | HP Printers | @HPSupport
(HP Support)
2. Problemen met een draadloze printerverbinding oplossen | HP Printers | @HPSupport
(HP Support)
3. HP Smart app - Print, scan en deel bestanden met uw HP Printer met behulp van HP Smart
(HP Nederland)
4. De HP Refresh software downloaden naar USB en installeren voor een oudere pc | HP-computers | HP
(HP Support)
5. HP+ printer instellen op een draadloos netwerk met HP Smart voor Android | HP Printers | @HPSupport
(HP Support)
6. Een HP ENVY Inspire 7200, 7200e, 7900 of 7900e AiO printer uitpakken en instellen | @HPSupport
(HP Support)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 02/04/2023

Views: 6568

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.